News

8 เทคนิค การสร้างวินัยให้ตนเอง

” 8 เทคนิค การสร้างวินัยให้ตนเอง “   “วินัย”    ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก  ในชีวิตประจำวัน  เพื่อความประสบความสำเร็จใจเรื่องนั้นๆดั่งที่หวังไว้   ถ้าคุณ  มีวินัย  มากพอ  คุณก็จะ  บรรลุเป้าหมาย  ที่ตั้งไว้     ”  8  เทคนิค  การสร้างวินัยให้ตนเอง ”   เพื่อที่เราจะก้าวเข้าสู่ความสำเร็จ   ทั้งนี้ ทั้งนั้น  ขึ้นอยู่กับความพยายามด้วยนะคับ  ^^ 1. ยึดมั่นกับเป้าหมาย    ถ้าคุณตั้งใจจริงในการที่จะบรรลุเป้าหมาย คุณก็ต้องสัญญากับตัวเองไว้อย่างจริงจังว่า ‘คุณต้องทำ’ ง่ายๆ แค่นี้เองแหละ เพราะว่าวินัยไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมา …